Intrebari frecvente

 1. Concediul pentru ingrijirea copilului constituie vechime?
 2. Raspuns: Da. Concediul pentru ingrijirea copilului constituie atat vechime in munca cat si in invatamant.
  Art. 4 alin (2) din H.G. 582/2016 modificata de H.G. 935/2016: "In invatamantul preuniversitar, prin vechime in invatamant se intelege activitatea depusa atat in calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, indrumare si control, cat si in calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de munca intr-o unitate/institutie de invatamant, unitate conexa invatamantului preuniversitar ori intr-un inspectorat scolar, indiferent de perioadele cand vechimea a fost realizata. Constituie vechime in invatamant si perioadele in care personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si de control s-a aflat in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, precum si perioada in care personalul didactic de predare a efectuat stagiul militar, dupa care s-a reintors la catedra, respectiv perioadele in care personalul didactic de predare a avut catedra rezervata in invatamant."
 3. Stagiul militar constituie vechime?
 4. Raspuns: Da. Stagiul militar constituie atat vechime in munca cat si in invatamant.
  Art. 4 alin (2) din H.G. 582/2016 modificata de H.G. 935/2016: "In invatamantul preuniversitar, prin vechime in invatamant se intelege activitatea depusa atat in calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, indrumare si control, cat si in calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de munca intr-o unitate/institutie de invatamant, unitate conexa invatamantului preuniversitar ori intr-un inspectorat scolar, indiferent de perioadele cand vechimea a fost realizata. Constituie vechime in invatamant si perioadele in care personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si de control s-a aflat in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, precum si perioada in care personalul didactic de predare a efectuat stagiul militar, dupa care s-a reintors la catedra, respectiv perioadele in care personalul didactic de predare a avut catedra rezervata in invatamant."
 5. Concediul fara plata pentru formarea profesionala constituie vechime in munca?
 6. Raspuns: Da. Concediul fara plata pentru formarea profesionala constituie vechime in munca.
  art 7 alin (5) din Codul Muncii: "Absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca."
  art 7 alin (6) din Codul Muncii: "fac exceptiile de la prevederile alin (5) concediile pentru formare profesionala fara plata, acordate in conditiile art. 155 si 156"
  art. 155 alin (1) Codul Muncii: "Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa."
  art. 155 alin (2) Codul Muncii: "Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii."
  art. 156 alin (1) Codul Muncii: "Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala."
  art. 156 alin (2) Codul Muncii: "Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu respectarea conditiilor stabilite la alin. (1)."
 7. Pensionarii care lucreaza in regim de plata cu ora, beneficiaza de deducere?
 8. Raspuns: Da dar numai acolo unde declara functia de baza.
 9. De deducere pot beneficia ambii parinti?
 10. Raspuns: Da, dar numai pentru copiii minori aflati in intretinerea acestora, incepand de la 1 ianuarie 2016.
  art 77 alin. 4 Cod Fiscal: "In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentand deducerea personala se atribuie fiecarui contribuabil in intretinerea caruia/carora se afla acestia."
  art 77 alin. 5 Cod Fiscal: "Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului, sunt considerati intretinuti."
 11. Cei care sunt platiti in sistem plata cu ora cu contract individual de munca pe perioada determinata, beneficiaza de drepturi pentru concediu de odihna?
 12. Raspuns: Da. La adresa urmatoare gasiti o adresa a ministerului in care se spune explicit cum se calculeaza aceste drepturi https://goo.gl/yBXSHQ
 13. Cum se pot recupera diferentele de salarii provenite din greseli de calcul?
 14. Raspuns: La adresa urmatoare gasiti un mic tutorial cum se pot recupera aceste diferente https://goo.gl/UPo9at
 15. Trebuie sa fii trecut in concediu pentru a putea fi platit pentru activitatea din diverse comisii?
 16. Raspuns: Absolut DELOC. Aceste activitati se platesc ca orice FUNCTIE PRIN CUMUL fara sa fii trecut in concediu in timp ce esti la munca.
  Si orele suplimentare si activitatea din comisii si alte alte activitati POT FI PLATITE conform codului muncii prin CUMUL DE FUNCTII. Poti sa fii profesor si sa ocupi si functia de bibliotecar in scoala si sa fii platit si pt aceasta functie tot prin cumul. Asta inseamna CUMUL esti platit pentru fiecare functie pe care o ocupi indiferent de cum iti aloci timpul pt fiecare functie. Ca sa stapaniti mai bine notiunea de CUMUL DE FUNCTII puteti incepe de aici CUMUL DE FUNCTII
  Mai multe detalii gasiti aici: https://www.facebook.com/SalariiInvatamant/posts/1061156340694711
  Art. 35 alin (1) Codul Muncii.[cumulul de functii]: "Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea."
 17. E voie sa fii chemat din concediu?
 18. Raspuns: Da, dar numai in caz de forta majora sau pentru interese urgente
  art. 151 alin. (2) Codul Muncii: "Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna."
 19. Concediul neefectuat poate fi platit?
 20. Raspuns: Da, dar numai in cazul incetarii contractului individual de munca. Se pot solicita banii de concediu pe ultimii trei ani.
  art. 146 alin. (2) Codul Muncii: "In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual."
  art. 146 alin. (3) Codul Muncii: "Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca."
 21. Necalificatii pot beneficia de spor de zone izolate?
 22. Raspuns: Nu.
  art. 7 alin. (1) din Anexa 5 la Legea 63/2011 "Personalul didactic calificat si personalul didactic de conducere care isi desfasoara activitatea in localitati izolate beneficiaza de o indemnizatie de pana la 20% din salariul de incadrare prevazut in anexa nr. 2 la lege, stabilita in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferentierii pe zone geografice si localitati a indemnizatiei ce se acorda personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, conform prevederilor art. 3 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Indemnizatia pentru activitatea desfasurata in localitati izolate nu constituie baza de calcul pentru celelalte sporuri."
 23. Daca scoala nu-mi acorda anumite drepturi salariale pot solicita ajutorul ITM?
 24. Raspuns: Da.
  art. 3 din Anexa 1 la H.G. 1377 / 2009
  "(1) Inspectia Muncii are urmatoarele atributii:
  B. Atributii specifice in domeniul stabilirii si controlului relatiilor de munca:
  c) controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;"
 25. Somajul se considera vechime in munca?
 26. Raspuns: Da dar numai daca a fost acordat in baza Legii 1 / 07.01.1991 care a fost abrogata de legea 76 / 16.01.2002
  Art. 15 Legea 1/1991: "Perioada pentru care o persoana este indreptatita sa primeasca ajutor de somaj sau ajutor de integrare profesionala constituie vechime in munca si in aceeasi unitate."
 27. Cand se dau banii de concediu de odihna si cat?
 28. Raspuns: Conform art. 10 alin. (5) din Ordinul 5559 / 2011 "Indemnizatia de concediu de odihna se plateste cu cel putin 5 zile inaintea plecarii in concediu." Deci ar trebui sa se plateasca cu 5 zile inainte de plecarea in concediu si integral, nu procent, nu in transe. Cel putin asta spune legea. In realitate din pacate nu exista o practica unitara nici in aceasta privinta. https://goo.gl/mFbbFK
 29. Cei care au finalizat ciclul I Bologna, sunt platiti pe Profesor S sau pe Profesor SSD?
 30. Raspuns: Profesor S, https://goo.gl/rRFwVG
 31. In invatamantul primar se platesc orele de educatie fizica invatatorilor necalificati pe sport?
 32. Raspuns: Categoric da, dar pe necalificat. Vedeti raspunsul MEN care lamureste acest lucru. https://goo.gl/7hY5ug
 33. Cand expira contractul profesorilor necalificati? La sfarsitul anului scolar in iunie sau la 31 august?
 34. Raspuns: Pentru persoanele necalificate cu studii superioare contractul expira la 31 august iar la cei cu studii medii expira la sfarsitul anului scolar in iunie.
  Art. 58 din Contractul colectiv de munca nr. 78 din 22.02.2017 https://goo.gl/ZZXQ8Z
  (4) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolventi ai invatamantului superior cu alte specializari decat ale postului didactic/catedrei, se vor incheia contracte individuale de munca pe perioada determinata, respectiv 01 septembrie-31 august ale fiecarui an scolar sau pana la incadrarea unui cadru didactic calificat.
  (5) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolventi ai invatamantului mediu cu alte specializari decat ale postului didactic/catedrei, se incheie contracte individuale de munca pe perioada determinata, respectiv septembrie-iunie, corespunzator structurii anului scolar, sau pana la venirea unui cadru didactic calificat.
 35. Cine beneficiaza de sporul de handicap?
 36. Raspuns: Toate persoanele cu handicap grav sau accentuat de tip: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.
  Art Unic din HG 751/2018
  Persoanele care, in conformitate cu certificatul de incadrare in grad de handicap, sunt incadrate in grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevazut de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza, pentru activitatea desfasurata in cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare, prevazut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Art. 86 alin (2) din Legea 448/2006
  Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.