invatamantpreuniversitar.ro
Clasa de salarizare Cap. I-B. din Anexa II la Legea 284/2010

Art. 4 - Personalul didactic de predare si conducere din invatamantul special beneficiaza de o crestere cu 6 clase de salarizare succesive celei detinute.

Art. 5 - Personalul didactic din invatamant beneficiaza de gradatie de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar, respectiv al institutiei de nivel superior si reprezinta o crestere cu 10 clase de salarizare succesive celei detinute. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani.

Art. 7 - Personalul didactic care asigura predarea simultana la 2-4 clase de elevi in invatamantul primar primeste o indemnizatie pentru activitati care solicita o incordare psihica foarte ridicata, reprezentand o crestere salariala, dupa cum urmeaza:
- pentru 2 clase de elevi, o crestere cu 2 clase de salarizare succesive celei detinute;
- pentru 3 clase de elevi, o crestere cu 3 clase de salarizare succesive celei detinute;
- pentru 4 clase de elevi, o crestere cu 4 clase de salarizare succesive celei detinute.

Art. 8 - Personalul didactic de predare care indeplineste functia de diriginte, invatatorii, institutorii si educatoarele beneficiaza de o crestere cu 4 clase de salarizare succesive celei detinute, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

68
PerioadaPerioada in care se afla luna pentru care vreti sa calculati salariul.
ReincadrareLegea 153/2017
Articolul 7 Termeni
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
g) functia similara reprezinta o functie de acelasi fel din cadrul aceleiasi institutii sau autoritatii publice, care implica aceleasi conditii de studii, grad/treapta profesionala, gradatie, vechime in functie sau vechime in specialitate, dupa caz, si conditii de munca;
Articolul 39 Aplicarea tranzitorie
(1) Pana la aplicarea integrala a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, inclusiv pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru functii similare.
(2) In situatia in care nu exista functie similara in plata, nivelul salariului de baza, soldei de functie/salariului de functie, indemnizatiei de incadrare pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel se stabileste prin inmultirea coeficientului prevazut in anexe cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare, la care se aplica, dupa caz, prevederile art. 10 privind gradatia corespunzatoare vechimii in munca.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), pentru personalul didactic din sistemul national de invatamant salarizarea se stabileste in raport cu nivelul utilizat la data de 30 iunie 2017 potrivit Hotararii Guvernului nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 38 alin. (3) si (4).

VechimePuneti bifa daca aveti o vechime efectiva neintrerupta in invatamant de peste 10 ani.
Incepand cu 01.08.2016 la cei cu vechime in invatamant de peste 10 ani dar intrerupta nu se mai penalizeaza grila cu 15% dar sporurile se vor calcula pe Legea 63/2011 cu grila penalizata.
neintrerupta mai mare de 10 ani

V.I. L250Transele vechi de vechime in invatamant pe Legea 63/2011, OUG 20/2016 si Legea 250/2016 V.M.Transele de vechime in munca
V.I. L153Transele noi de vechime in invatamant pe Legea 153/2017
FractiuneFractiune norma Aveti posibilitatea sa calculati salariul pentru fractiuni de norma sau norma in mai multe scoli. Puneti bifa, introduceti numarul de ore real, selectati norma completa si puneti/scoateti bifa la Functie de baza daca este/nu este functie de baza. Functie de baza Functie de baza
1. Daca aveti norma intr-o singura scoala se pune bifa
2. Daca aveti norma in mai multe scoli puneti bifa doar pentru scoala la care ati declarat functia de baza

Aceasta bifa foloseste numai pentru deducere. Calculeaza cu deducere daca bifa este pusa sau nu.

NormaFoloseste doar la fractiuni si la predare simultana. | Sistem plataSistem plata cu ora. cu ora
F. conducere Functie de conducere, de indrumare si control dupa 01.08.2016.

Gradul I:
- unitatile de invatamant cu un efectiv de cel mult 800 de elevi,
- cluburi sportive scolare cu un efectiv de cel mult 400 de elevi,
- cluburile copiilor si elevilor,
- centrele judetene de asistenta psihopedagogica,
- centrele judetene de resurse si de asistenta educationala,
- centrele pentru educatie incluziva

Gradul II:
- unitatile de invatamant cu un efectiv de peste 800 de elevi,
- cluburi sportive scolare cu un efectiv de peste 400 de elevi,
- palatele copiilor si elevilor,
- casele corpului didactic,
- inspectoratele scolare judetene / Municipiul Bucuresti
Salariu de baza L284/2010 3139
Coef. de ierarhizare 5.23
Salariu de baza Indemnizatie
Este nevoie de aceasta setare si dupa 01.08.2016 deoarece sporurile se calculeaza ca si inainte de aceasta data. Se trece procentul avut pe luna iulie 2016.

Anexa 4 la Legea 63/2011
Functiamin-max
Inspector scolar general45-55
Inspector scolar general adjunct35-45
Inspector scolar de specialitate30-40
Inspector scolar25-30
Director de scoala sau de liceu25-35
Director adjunct de scoala sau de liceu20-25
Director (profesor invatamant prescolar/primar, institutor, educatoare, invatator)15-25
Directorul casei corpului didactic35-45
de conducere
Indemnizatie de Invatamant Special
Gradatie de merit 25 %
Indemnizatie Indemnizatie pentru:

- activitatea de dirigentie,
- invatatori,
- educatoare,
- institutori,
- profesori pentru invatamantul primar,
- profesori pentru invatamantul prescolar
dirigentie
Simultan Predare simultana
Selectati norma/fractiunea in partea de sus dupa care introduceti aici numarul de ore cu 1 clasa, 2 clase, 3 clase, 4 clase.
1Numar ore cu 1 clasa 2Numar ore cu 2 clase 3Numar ore cu 3 clase 4Numar ore cu 4 clase 5Numar ore cu 5 clase
Sporuri
Rural 20 %
Practica Practica pedagogica
  FractiuneTreceti numarul de ore de practica din norma facute
Spor conditii de munca
Spor sistem penitenciar FractiuneTreceti numarul de ore din norma facute in sistem penitenciar
Spor handicapGasiti detalii despre acest spor la acest link
Doctorat Art 8 din Anexa 5 la Legea 63/2011: "Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul stiintific de doctor beneficiaza de o compensatie tranzitorie calculata prin aplicarea procentului de 15% la salariul de baza"

Art 1 alin 8 din OUG 20/2016: "Incepand cu luna august 2016, personalul care detine titlul stiintific de doctor, isi desfasoara activitatea in domeniul in care a obtinut acest titlu si nu beneficiaza de suma compensatorie inclusa in anul 2010 in salariul de baza, solda/salariul de functie, indemnizatia lunara de incadrare, beneficiaza de suma compensatorie aferenta titlului stiintific de doctor stabilita la nivelul similar in plata pentru aceeasi functie, grad didactic, transa de vechime in invatamant si gradatie corespunzatoare vechimii in munca pentru personalul didactic din invatamant, respectiv grad/treapta profesionala si gradatie corespunzatoare vechimii in munca sau, dupa caz, vechime in functie in cazul celorlalte categorii de personal, din institutia sau autoritatea publica respectiva sau, dupa caz, intr-o institutie sau autoritate publica similara."
Compensatii tranzitoriiCompensatii tranzitorii

Daca aveti compensatii gresite trebuie sa cititi aceste informatii:
- Compensatie calculata gresit: Link 1
- Salariu de baza gresit din cauza compensatiei gresite: Link 2

Daca indepliniti conditiile, trebuie sa puneti bifa si aici si la rural si sa selectati judetul si localitatea.

Art. 7 alin. 3 din Anexa 5 la Legea 63/2011: "Persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decat cel stabilit in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.613/2009 primesc o compensatie tranzitorie, calculata prin aplicarea diferentei de procent asupra salariului de incadrare prevazut in anexa nr. 2 la legea 63/2011, in masura in care isi desfasoara activitatea in localitati izolate."
Art. 11 alin (2) din Anexa 5 la Legea 63/2011: "Compensatiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acorda aceste compensatii. Prin contractele de munca incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensatii tranzitorii."
60 %
Spor suprasolicitare neuropsihica 10 %
Hrana Zile libere  
Tarif orar C: 105.9583 N: 76.0972
lei/ora
PCO Coef:Art. 9 alin. 3 din Anexa la Ordinul 4827/2018: Tarifele orare din invatamantul preuniversitar se calculeaza prin raportarea salariului de baza calculat conform alin. (2) la numarul de ore aferent normei didactice de predare, astfel:
a) 1/72 pentru norma didactica de 18 ore pe saptamana;
b) 1/64 pentru norma didactica de 16 ore pe saptamana in invatamantul special;
c) 1/96 pentru norma didactica de 24 de ore pe saptamana, invatatori, antrenori din palatele si cluburile copiilor, profesori de instruire practica si maistri-instructori
d) 1/80 pentru norma didactica de 20 de ore pe saptamana, invatator-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor si profesor de instruire practica in invatamantul special
e) 1/80 pentru profesori pentru invatamantul primar, invatatori, institutori invatamant primar;
f) 1/100 pentru profesori pentru invatamantul prescolar, educatoare, institutori invatamant prescolar.

C:Puneti aici numarul de ore pe
calificat
.
N:Puneti aici numarul de ore pe
necalificat
.
Premiu 2%
Premii
Alte sume
Salariu baza5868
Salariu de incadrare5868
Baza realizat - 184 ore5868
Ind inv special
Gradatie de merit1467
Dirigentie
Compensatii tranzitorii
Doctorat
Brut realizat 7335
Zone izolate1467
Practica pedagogica
Predare simultana
Conditii de munca
Penitenciar
Handicap
Neuropsihic734
Hrana347
Concediu odihna
Plata cu ora
Premiu 2%
Premii
Alte sume
Examene nationale, dobanzi
Hotarari judecatoresti
Concediu medical
Venit brut9883
Somaj
Sanatate988
Pensii2471
Deducere
Sindicat74
Pensie facultativa deductibila
Impozit635
Avans
CAR si alte retineri
Rest de plata5715
DeducereAici se selecteaza numarul de persoane aflate in intretinere.
Sunt considerate persoane aflate in intretinere militarii in termen, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile, peste varsta de 18 ani, daca veniturile obtinute sunt mai mici sau egale cu 300 lei lunar.
De la 1 ianuarie 2016 ambii parinti ai copilului minor beneficiaza de deducere personala daca sunt angajati cu salariul brut mai mic de 3.000 de ron.
Sindicat1. Suma fixa
2. Procent
Avans ImpozitareDaca nu puneti bifa, salariul nu va fi impozat.
RetineriCAR si alte retineri PensiePensie facultativa deductibila
Tichete vacanta
Sume examene, Dobanzi
Hotarari judecatoresti
Somaj
Pensii 25 %
Sanatate 10 %
Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii


Perioada medical:
Zile Medie Cod
Zile Medie Cod
Zile lucratoareZile libere 2019:
01 Ianuarie
02 Ianuarie
24 Ianuarie
Anul Nou
A doua zi de Anul Nou
Ziua Unirii
26 Aprilie
28 Aprilie
29 Aprilie
Vinerea Mare,
Prima zi de Paste,
A doua zi de Paste
01 MaiZiua Muncii
01 Iunie
16 Iunie
17 Iunie
Ziua Copilului
Prima zi de Rusalii
A doua zi de Rusalii
15 AugustAdormirea Maicii Domnului
30 NoiembrieSf Apostol Andrei
01 Decembrie
25 Decembrie
26 Decembrie
Ziua Nationala a Romaniei
Prima zi de Craciun
A doua zi de Craciun
23
Zile lucrate 23
Zile concediu odihna1. Luna lucrata complet - puneti bifa. Diferenta dintre zilele lucratoare si zilele lucrate se plateste ca si concediu de odihna.
2. Luna lucrata incomplet - scoateti bifa.
Dupa ce faceti setarile dorite apasati butonul Spune si altora despre aplicatie
Calculator Salarii Invatamant Invatamant Preuniversitar Educatie traditionala

- De la 1 iunie 2021 au scos specialul din merit; au scos specialul si meritul din dirigentie; au scos specialul, meritul si dirigentia din simultan. De asemenea handicapul si stresul au incluse specialul, meritul, dirigentia si simultanul la vechile valori. Evident si plata cu ora este afectata. Vedeti detalii in aceasta POSTARE
- De la 18 ianuarie 2021 nu trebuie sa mai existe nici o transa veche VI L63/L250/OUG20 inghetata. Vedeti detalii in aceasta POSTARE
- BAZA DE PE FLUTURAS ESTE BAZA DIN DECEMBRIE 2018. CITITI IN PREALABIL ACEASTA POSTARE
- DACA NU VA IESE NOUL SALARIU DE BAZA, E POSIBIL SA FITI PE O TRANSA VECHE VI L250 INGHETATA. CITITI IN PREALABIL ACEASTA POSTARE
- CEI CARE AVETI COMPENSATII TRANZITORII SI NU VA IESE SALARIUL DE BAZA TREBUIE SA CITITI ACEASTA POSTARE

Profesor, Superioare, Grad I, V.I. L63/OUG20/L250 18-22 ani, V.I. L153 15-20 ani, V.M. 15-20 ani
Perioada: 01.01.2022 - 31.07.2022

Clasa de salarizare L63/2011: 58 + 10 (merit) = 68
Coeficient de ierarhizare L63/2011: 5.23
Salariu de baza L284/2010: 600 x 5.23 (coef) x 1 (fractiune) = 3139
Maj1 = 1.05 (mar 2015) x 1.05 (sep 2015) x 1.15 (dec 2015)
Maj2 = 1.25 (ian 2018) x 1.20 (mar 2018)

Salariu de baza Legea 153/2017 pentru anul 2022: 4828 (grila V.I. 15-20 ani pe L153/2017) x 1.075 x 1.05 x 1.05 x 1.025 = 5868
Salariu de baza decembrie 2018: 3159 (grila HG38/2017) x Maj2 = 4739
Compensatiile au depasit diferenta. 1966 > 1129. Angajatul este platit pe reincadrare cu baza din 2022 fara compensatii.
 • Compensatii tranzitorii: 1721 (baza Iul.16) x 60% x Maj1 x Maj2 = 1033 x Maj1 x Maj2 = 1966
 • Diferenta: 5868 (baza 2022) - 4739 (baza dec 2018) = 1129

Salariu baza: 5868 (baza 2022)
Salariu incadrare: 5868
Salariu efectiv (baza realizat): 5868 (incadrare) = 5868
 • Gradatie de merit: 5868 (efectiv) x 25% = 1467

Salariu brut realizat: [ 5868 (efectiv) + 1467 (merit) ] = 7335
 • Spor de zone izolate: [5868 (efectiv) + 1467 (merit)] x 20% = 1467
 • Neuropsihic: [5868 (efectiv) + 1467 (merit)] x 10% = 734
 • Hrana: [ 2 x 2080 (salariu minim) ] / 12 luni = 347

Venit brut: 7335 (brut realizat) + 1467 (rural) + 734 (neuropsihic) + 347 (hrana) = 9883
 • Pensii: 9883 (brut) x 25% = 2471
 • Sanatate: 9883 (brut) x 10% = 988
 • Venit impozabil: 9883 (brut) - 2471 (pensii) - 988 (sanatate) = 6424
 • Deducere: 0 deoarece 9883 (brut) >= 3601
 • Sindicat: 9883 (brut) x 0.75% = 74
 • Impozit: [6424 (impozabil) - 74 (sindicat)] x 10% = 635
Rest de plata: 9883 (brut) - 2471 (pensii) - 988 (sanatate) - 635 (impozit) - 74 (sindicat) = 5715
Print
Web Hosting Gazduire.Net