Clasa de salarizare Cap. I-B. din Anexa II la Legea 284/2010

Art. 4 - Personalul didactic de predare si conducere din invatamantul special beneficiaza de o crestere cu 6 clase de salarizare succesive celei detinute.

Art. 5 - Personalul didactic din invatamant beneficiaza de gradatie de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar, respectiv al institutiei de nivel superior si reprezinta o crestere cu 10 clase de salarizare succesive celei detinute. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani.

Art. 7 - Personalul didactic care asigura predarea simultana la 2-4 clase de elevi in invatamantul primar primeste o indemnizatie pentru activitati care solicita o incordare psihica foarte ridicata, reprezentand o crestere salariala, dupa cum urmeaza:
- pentru 2 clase de elevi, o crestere cu 2 clase de salarizare succesive celei detinute;
- pentru 3 clase de elevi, o crestere cu 3 clase de salarizare succesive celei detinute;
- pentru 4 clase de elevi, o crestere cu 4 clase de salarizare succesive celei detinute.

Art. 8 - Personalul didactic de predare care indeplineste functia de diriginte, invatatorii, institutorii si educatoarele beneficiaza de o crestere cu 4 clase de salarizare succesive celei detinute, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

PerioadaPerioada in care se afla luna pentru care vreti sa calculati salariul.
VechimePuneti bifa daca aveti o vechime efectiva neintrerupta in invatamant de peste 10 ani.
Incepand cu 01.08.2016 la cei cu vechime in invatamant de peste 10 ani dar intrerupta nu se mai penalizeaza grila cu 15% dar sporurile se vor calcula pe Legea 63/2011 cu grila penalizata.
neintrerupta mai mare de 10 ani

V.I. V.M.Transele de vechime in munca
FractiuneFractiune norma Aveti posibilitatea sa calculati salariul pentru fractiuni de norma sau norma in mai multe scoli. Puneti bifa, introduceti numarul de ore real, selectati norma completa si puneti/scoateti bifa la Functie de baza daca este/nu este functie de baza. Functie de baza Functie de baza
1. Daca aveti norma intr-o singura scoala se pune bifa
2. Daca aveti norma in mai multe scoli puneti bifa doar pentru scoala la care ati declarat functia de baza

Aceasta bifa foloseste numai pentru deducere. Calculeaza cu deducere daca bifa este pusa sau nu.

NormaFoloseste doar la fractiuni si la predare simultana. | Sistem plataSistem plata cu ora. cu ora
Salariu de baza L284/2010
Coef. de ierarhizare OUG 103/2013
Dupa 1 august 2016 acesta foloseste doar la calcularea sporurilor: rural, practica, simultan, conditii, compensatii si doctorat.
Procentul de majorare pe aceasta ordonanta se calculeaza automat si se afiseaza in aceasta casuta cand este cazul.

Art 2 alin (1) OUG103/2013: Prin exceptie de la prevederile art. 1, incepand cu luna ianuarie 2014, cuantumul brut al salariilor de baza, astfel cum au fost stabilite pentru luna decembrie 2013, se majoreaza cu pana la 10%, fara a depasi salariul de baza stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, pentru urmatoarele categorii de personal platit din fonduri publice:
a) personalul didactic din invatamantul preuniversitar prevazut la anexa nr. II, capitolul I lit. A pct. 5, din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, cu o vechime in invatamant de pana la 6 ani;

Art 2 alin (2) OUG103/2013: Salariul de baza stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se determina prin inmultirea coeficientului de ierarhizare corespunzator clasei de salarizare aferente functiei detinute cu valoarea de referinta de 600 lei, prevazuta la art. 10 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare.

Art 2 alin (3) OUG103/2013: Salariul de baza stabilit pentru luna decembrie 2013, care se majoreaza conform alin. (1), este cel stabilit conform prevederilor Legii nr. 63/2011 si cuprinde:
- salariul de incadrare al functiei didactice si, dupa caz,
- indemnizatia de conducere,
- indemnizatia pentru invatamant special,
- gradatia de merit
- indemnizatia pentru personalul didactic care indeplineste activitatea de diriginte, pentru invatatori, educatoare, institutori si profesor pentru invatamantul prescolar si primar,
- sporul de vechime,
- sporul de predare simultana si
- compensatiile tranzitorii.

Art 2 alin (4) OUG103/2013: Incepand cu luna ianuarie 2014, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de baza prevazut la alin. (3) de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (1) se majoreaza cu acelasi procent cu care a fost majorat salariul de baza, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
Salariu de baza Indemnizatie
Este nevoie de aceasta setare si dupa 01.08.2016 deoarece sporurile se calculeaza ca si inainte de aceasta data. Se trece procentul avut pe luna iulie 2016.

Anexa 4 la Legea 63/2011
Functiamin-max
Inspector scolar general45-55
Inspector scolar general adjunct35-45
Inspector scolar de specialitate30-40
Inspector scolar25-30
Director de scoala sau de liceu25-35
Director adjunct de scoala sau de liceu20-25
Director (profesor invatamant prescolar/primar, institutor, educatoare, invatator)15-25
Directorul casei corpului didactic35-45
de conducere
Indemnizatie de Invatamant Special
Gradatie de merit
Indemnizatie Indemnizatie pentru:

- activitatea de dirigentie,
- invatatori,
- educatoare,
- institutori,
- profesori pentru invatamantul primar,
- profesori pentru invatamantul prescolar
dirigentie
Sporuri
Rural
Practica pedagogica
Simultan Predare simultana
Selectati norma/fractiunea in partea de sus dupa care introduceti aici numarul de ore cu 1 clasa, 2 clase, 3 clase, 4 clase.
1Numar ore cu 1 clasa 2Numar ore cu 2 clase 3Numar ore cu 3 clase 4Numar ore cu 4 clase
Spor conditii de munca
Doctorat Art 8 din Anexa 5 la Legea 63/2011: "Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul stiintific de doctor beneficiaza de o compensatie tranzitorie calculata prin aplicarea procentului de 15% la salariul de baza"

Art 1 alin 8 din OUG 20/2016: "Incepand cu luna august 2016, personalul care detine titlul stiintific de doctor, isi desfasoara activitatea in domeniul in care a obtinut acest titlu si nu beneficiaza de suma compensatorie inclusa in anul 2010 in salariul de baza, solda/salariul de functie, indemnizatia lunara de incadrare, beneficiaza de suma compensatorie aferenta titlului stiintific de doctor stabilita la nivelul similar in plata pentru aceeasi functie, grad didactic, transa de vechime in invatamant si gradatie corespunzatoare vechimii in munca pentru personalul didactic din invatamant, respectiv grad/treapta profesionala si gradatie corespunzatoare vechimii in munca sau, dupa caz, vechime in functie in cazul celorlalte categorii de personal, din institutia sau autoritatea publica respectiva sau, dupa caz, intr-o institutie sau autoritate publica similara."
Compensatii tranzitoriiCompensatii tranzitorii

Daca aveti compensatii gresite trebuie sa cititi aceste informatii:
- Compensatie calculata gresit: Link 1
- Salariu de baza gresit din cauza compensatiei gresite: Link 2

Daca indepliniti conditiile, trebuie sa puneti bifa si aici si la rural si sa selectati judetul si localitatea.

Art. 7 alin. 3 din Anexa 5 la Legea 63/2011: "Persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decat cel stabilit in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.613/2009 primesc o compensatie tranzitorie, calculata prin aplicarea diferentei de procent asupra salariului de incadrare prevazut in anexa nr. 2 la legea 63/2011, in masura in care isi desfasoara activitatea in localitati izolate."
Art. 11 alin (2) din Anexa 5 la Legea 63/2011: "Compensatiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acorda aceste compensatii. Prin contractele de munca incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensatii tranzitorii."
Tarif orar C: 0 N: 0
lei/ora
PCO Coef:Art. 9 alin. 3 din Anexa la Ordinul 4827/2018: Tarifele orare din invatamantul preuniversitar se calculeaza prin raportarea salariului de baza calculat conform alin. (2) la numarul de ore aferent normei didactice de predare, astfel:
a) 1/72 pentru norma didactica de 18 ore pe saptamana;
b) 1/64 pentru norma didactica de 16 ore pe saptamana in invatamantul special;
c) 1/96 pentru norma didactica de 24 de ore pe saptamana, invatatori, antrenori din palatele si cluburile copiilor, profesori de instruire practica si maistri-instructori
d) 1/80 pentru norma didactica de 20 de ore pe saptamana, invatator-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor si profesor de instruire practica in invatamantul special
e) 1/80 pentru profesori pentru invatamantul primar, invatatori, institutori invatamant primar;
f) 1/100 pentru profesori pentru invatamantul prescolar, educatoare, institutori invatamant prescolar.

C:Puneti aici numarul de ore pe
calificat
.
N:Puneti aici numarul de ore pe
necalificat
.
Premiu 2%
Premii
Alte sume
Salariu grila1281
Salariu de incadrare1281
Salariu baza realizat
Ind de conducere
Ind inv special
Gradatie de merit
Dirigentie
Vechime
Compensatii tranzitorii
Salariu de baza - ore
Zone izolate
Practica pedagogica
Predare simultana
Conditii de munca
Concediu odihna
Plata cu ora
Premiu 2%
Premii
Alte sume
Venit brut
Somaj
Sanatate
Pensii
Deducere
Sindicat
Pensie facultativa deductibila
Impozit
Avans
CAR si alte retineri
Rest de plata
DeducereAici se selecteaza numarul de persoane aflate in intretinere.
Sunt considerate persoane aflate in intretinere militarii in termen, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile, peste varsta de 18 ani, daca veniturile obtinute sunt mai mici sau egale cu 300 lei lunar.
De la 1 ianuarie 2016 ambii parinti ai copilului minor beneficiaza de deducere personala daca sunt angajati cu salariul brut mai mic de 3.000 de ron.
Sindicat1. Suma fixa
2. Procent
   a. Aplicare procent la salariul de baza - puneti bifa
   b. Aplicare procent la brut - scoateti bifa
Avans ImpozitareDaca nu puneti bifa, salariul nu va fi impozat.
RetineriCAR si alte retineri PensiePensie facultativa deductibila
Somaj
Pensii
Sanatate
Zile lucratoareZile libere 2019:
01 Ianuarie
02 Ianuarie
24 Ianuarie
Anul Nou
A doua zi de Anul Nou
Ziua Unirii
26 Aprilie
28 Aprilie
29 Aprilie
Vinerea Mare,
Prima zi de Paste,
A doua zi de Paste
01 MaiZiua Muncii
01 Iunie
16 Iunie
17 Iunie
Ziua Copilului
Prima zi de Rusalii
A doua zi de Rusalii
15 AugustAdormirea Maicii Domnului
30 NoiembrieSf Apostol Andrei
01 Decembrie
25 Decembrie
26 Decembrie
Ziua Nationala a Romaniei
Prima zi de Craciun
A doua zi de Craciun
Zile lucrate
Zile concediu odihna1. Luna lucrata complet - puneti bifa. Diferenta dintre zilele lucratoare si zilele lucrate se plateste ca si concediu de odihna.
2. Luna lucrata incomplet - scoateti bifa.
Dupa ce faceti setarile dorite apasati butonul Spune si la altii despre aplicatie
Calculator Salarii Invatamant Invatamant Preuniversitar Dezvoltarea romanismului in invatamant Auxiliari si nedidactici
- BAZA DE PE FLUTURAS ESTE BAZA DIN DECEMBRIE 2018. CITITI IN PREALABIL ACEASTA POSTARE
- DACA NU VA IESE NOUL SALARIU DE BAZA, E POSIBIL SA FITI PE O TRANSA VECHE VI L250 INGHETATA. CITITI IN PREALABIL ACEASTA POSTARE
- CEI CARE AVETI COMPENSATII TRANZITORII SI NU VA IESE SALARIUL DE BAZA TREBUIE SA CITITI ACEASTA POSTARE

Profesor, Superioare, Grad I, V.I. L250 2-6 ani, V.M.
Vechime efectiva intrerupta in invatamant de peste 10 ani
Perioada:

Clasa de salarizare:
Coeficient de ierarhizare:
Salariu de baza L284/2010: 600 x (coef) x 1 (fractiune) = 0
Procent OUG103/2013: 0%
 • Salariu de baza L284/2010: 0
 • Salariu de baza L63/2011 fara majorarea de 10% OUG103/2013:
  [ 1281 (efectiv) ] = 1281
 • 1281 > 0
 • Procent: 0%
Maj1 =

Salariu grila: 1103 (grila) x 1.08 (iun 2012) x 1.074 (dec 2012) = 1192 x 1.074 (dec 2012) = 1281
Salariu incadrare: 1281
Salariu efectiv (baza realizat): 1281 (incadrare) = 0

  Salariu de baza: [ 0 (efectiv) ] x Maj1 = 0 x Maj1 = 0

   Venit brut: 0 (baza) = 0
   • Somaj: 0 (brut) x 0% = 0
   • Pensii: 0 (brut) x 0% = 0
   • Sanatate: 0 (brut) x 0% = 0
   • Venit impozabil: 0 (brut) - 0 (pensii) - 0 (sanatate) = 0
   • Deducere: 0
   • Sindicat: 0 (brut) x % = 0
   • Impozit: 0
   Rest de plata: 0 (brut) - 0 (somaj) - 0 (pensii) - 0 (sanatate) = 0
   Print